Καλώς ήλθατε στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ερευνητικού Καρδιαγειακού Ινστιτούτου.
Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ιδρύθηκε το 2003.
Κύριος στόχος του είναι η συμβολή στην έρευνα των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.
 
Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Ινστιτούτου λειτουργεί από το Μάιο του 2006.